FOTO NATEČAJ: Letni časi v našem kraju

Kulturno društvo Šmartno ob Paki, likovna sekcija, razpisuje natečaj amaterske fotografije Letni časi v našem kraju

PREDMET RAZPISA
Pametni telefon je dandanes obvezna oprema za življenje v sodobni družbi. Vedno ga imamo s seboj in z njim tudi fotoaparat, kar nas pogosto naredi bolj pozorne na vizualne prizore v naši okolici. Tako nas spodbuja h kreativnosti in zavedanju lepote in pomenljivosti v vsakdanjih stvareh. Fotografija ujame minljiv trenutek in ga pretvori v sliko, skozi katero lahko izrazimo delček sebe. Namen natečaja je predstaviti zanimive fotografije našega kraja, ki se zagotovo skrivajo v naših osebnih digitalnih arhivih in jih povezati v zgodbo, ki jo pripovedujejo letni časi.

Letni časi so izraz cikličnega gibanja narave, katere del smo. Z značilno svetlobo in barvno paleto narekujejo občutja vidnega sveta. Tema je zelo široka, saj želimo pritegniti k sodelovanju čim več občanov. Motiv fotografije je poljuben (narava, objekti, ljudje – vendar ne portreti, živali, predmeti, detajli,…), zahteva je le, da za vsako fotografijo določite ime: letni čas, približno lokacijo in letnico (npr. Pomlad v Slatinah 2022, Zima ob obrežju Pake 2020, Pomlad v gozdu 2023,…).

PRAVILA NATEČAJA
Avtor pošlje od 1 do 5 fotografij v digitalni obliki, ki so lahko poljubno obdelane. Velikost je poljubna, čim večje, tem boljše. Fotografije poimenujte s svojim imenom, priimkom in zaporedno številko, v primeru, da pošiljate več kot eno fotografijo (npr.: Jelka Novak 1, Jelka Novak 2,…). Iz izbranih fotografij bomo pripravili razstavo v našem kulturnem domu.

Fotografije nam pošljite na e-pošto polona.gorsek@gmail.com do 15.12.2023.

Dopišite seznam fotografij z naslovi in vaše kontaktne podatke, kamor vas bomo obvestili o izboru in času razstave.

Udeleženci natečaja soglašajo, da se njihova dela lahko uporabijo za razstavo in za promocijske namene natečaja na spletu in v tiskanih medijih. V primeru da so na fotografijah prepoznavne osebe vas prosimo, da te osebe predhodno obvestite in pridobite njihovo soglasje.

 

Razpis: Foto natečaj 2023 – Kulturno društvo Šmartno ob Paki

Bookmark the permalink.