Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes? …

Program | Delavnice | Projekt TD Šmartno ob Paki

NOSILEC PROJEKTA
– Kulturno društvo Šmartno ob Paki

PARTNERJI
– Turistično društvo Šmartno ob Paki
– Občina Šmartno ob Paki
– Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.
– Društvo hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes Slovenije

LOKACIJE IZVAJANJA PROJEKTA
– Sedež KD Šmartno ob Paki in sedež TD Šmartno ob Paki;
– Hiša mladih v Šmartnem ob Paki, OŠ bratov Letonja, KZ Šaleška dolina z.o.o.;
– Terensko delo- območju Šaleške doline;
– Zaključna prireditev „Hmeljski likof”- Kulturni dom Šmartno ob Paki.

SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV
– 85,00 % upravičenih stroškov projekta.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA
– Od 30.6.2012 do 5.10.2013. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

 

VSEBINA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

1. Koordinacija in vodenje projekta
– Seznanitev partnerjev z vsebino projekta in njihovimi vlogami v projektu;
– Sestanki s partnerji in spremljanje izvajanja njihovih aktivnosti v okviru projekta;
– Spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti in spremljanje doseganja kazalnikov uspešnosti
projekta v povezavi s cilji projekta;
– Izdelava poročil.

2. Promocija in obveščanje javnosti o projektu in o zaključni prireditvi „Hmeljski likof”
– Spletne strani nosilca projekta in partnerjev;
– Občinsko glasilo ŠoP;
– Promocijski letak in plakat;
– Kmečka tržnica v Šmartnem ob Paki in v Velenju.

3. Terensko delo
– Raziskovanje, snemanje ter zbiranje podatkov in fotografij na območju Šaleške doline.

4. Zasaditev vzorčnega nasada hmelja
– Zasaditev vzorčnega nasada hmelja v Rečici ob Paki za izobraževalne namene in za potrebe
delavnic.

5. Obdelava in analiza podatkov ter fotografij- priprava knjige in filma
– Obdelava in analiza zbranih podatkov in fotografij;
– Oblikovanje vsebine knjige, filma, letaka in plakata;
– Lektoriranje in estecko oblikovanje vsebine knjige, letaka, plakata in filma;
– Grafično oblikovanje knjige, letaka in plakata;
– Tiskanje knjige, letaka, plakata;
– Montaža filma.

6. Organizacija in izvedba delavnic za ciljne skupine
– Delavnica za učence osnovne šole bratov Letonja;
– Delavnica za odrasle I-občani, strokovna javnost, marginalne skupine, invalidi, starostniki);
– Delavnica za odrasle II-nosilci kmetij in posamezniki, ki se ukvarjajo s turizmom)

7. Zaključna prireditev »Hmeljski likof«
– Organizacija in izvedba zaključne predstavitve projekta s predstavitvijo knjige in filma,
turističnih produktov, degustacijo jedi in pijač iz hmelja.

 

CILJI PROJEKTA
– Dokumentiranje hmeljarstva na območju Šaleške doline kot dela kulturne dediščine;
– Hmelju kot rastlini s tradicijo dodati novo vrednost z uporabo v kulinariki in zdravilstvu;
– Ponovna oživitev rastline z možnostjo razširitve turistične ponudbe Šaleške doline na izdelke
iz hmelja;
– Oblikovanje turističnih produktov iz hmelja zanimivih za trženje.

PRIČAKOVANI REZULTATI
– Ohranitev kulturne dediščine hmeljarstva (sušilnice, običaji in delovna opravila) za mlajše
generacije, ki bodo v prihodnosti oblikovale turistično podobo in ponudbo;
– Oblikovani produkti iz hmelja namenjeni za promocijo turistične ponudbe Šaleške doline. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

INFORMACIJE O PROJEKTU
– Tomaž Lesnjak (031 340 875), vodja projekta;
– Boža Polak (031 713 763), tajniška opravila v okviru projekta.

 

.PDF

Comments are closed.