Občni zbor

Kulturno društvo Šmartno ob Paki vabi na občni zbor, ki bo v sredo, 11. 12. 2019, ob 18. uri v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročilo predsednikov sekcij o opravljenem delu v letu 2019 in okvirni program dela za leto 2020
4. Poročilo blagajničarke.
5. Poročilo nadzornega organa.
6. Poročilo verifikacijske komisije.
7. Razprava in razno
8. Predstavitev novih članov.
9. Razno.

Prijazno vabljeni!

Predsednik KD Šmartno ob Paki
Jože Robida

Bookmark the permalink.