Knjiga, film, razstava in Hmeljski likof

Program | Delavnice | Projekt | TD Šmartno ob Paki

S Hmeljskim likofom smo v soboto, 15. septembra 2013, v Kulturnem domu v Šmartnem ob Paki zaključili projekt Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes? …

Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?

Hmeljski likof: obiskovalci so napolnili prostore Kulturnega doma Šmartno ob Paki

Projekt smo leta 2012 prijavili na razpis LAS-a. Nosilec projekta je Kulturno društvo Šmartno ob Paki, partnerji pa Turistično društvo Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki, Osnovna šola bratov Letonja, Kmetijska zadruga Šaleške doline in Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Projekt smo izvajali eno leto in pol. Osnovni namen projekta je bil, da ohranimo dediščino hmeljarstva in da hmelju dodamo novo vrednost v smislu njegove uporabnosti ne samo v pivovarstvu, ampak tudi v kulinariki, zdravilstvu in kozmetiki. Namen je bil tudi, da oblikujemo turistične proizvode za obogatitev naše turistične ponudbe.

Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?

Na zaključni prireditvi so se obiskovalci lahko prepričali, da je namen projekta dosežen. V projektu sta nastali knjiga, avtorice Bože Polak in film, avtorja Tomaža Lesnjaka, s katerima sta avtorja predstavila zgodovino hmeljarstva na območju Šaleške doline, predstavila opravila v hmeljiščih nekoč in ponudila kar nekaj idej, kako lahko z izdelki iz hmelja obogatimo našo turistično ponudbo.

FILM: Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes? …

Avtorja knjige in filma se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste nama pomagali pri najinem delu. Skupaj smo sestavili zgodbo o hmeljarstvu na našem območju. Knjigo lahko dobite pri Boži Polak, film pa pri Tomažu Lesnjaku.

Oglejte si fotogaleriji: Razstava o hmeljarstvu in Hmeljski likof

Vir: TD Šmartno ob Paki

Foto utrinki s prireditve:

Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?Hmeljski likof, Kultura ob Paki, KD Šmartno ob Paki, Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes?

Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.