Občni zbor Kulturnega društva Šmartno ob Paki

Vabimo vas na občni zbor Kulturnega društva Šmartno ob Paki, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 19.00 uri, v Kulturnem domu Šmartno ob Paki.

naslovnica-01

Vabljeni vsi člani društva, k obisku pa vabimo tudi morebitne nove člane!

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednika o delu društva za leto 2016.
 5. Poročilo blagajničarke.
 6. Poročilo nadzornega organa.
 7. Razrešnica članom IO.
 8. Izvolitev novih članov IO.
 9. Razprava po poročilih in beseda gostov.
 10. Program dela in finančni plan za leto 2017.
 11. Razno.

Prijazno vabljeni!

Predsednik:
Jože Robida

Tagged . Bookmark the permalink.